top of page

Välkommen till FaIRO- förstärkt familjehemsvård med coach 

fairo-13.jpg

FaIRO inriktar sig på komplex problematik hos barn och unga som kräver ett utökat och erfaret nätverk med rätt kompetens. Vi har erfarenhet att ta emot direkt efter placering på institution med fortsatt fokus på den process som den unge påbörjat.

INRIKTNING OCH MÅLGRUPP

  • FaIRO är en verksamhet baserad i Uppsala med inriktning på konsulentstödd förstärkt familjehemsvård med coach som förstärkt stöd till den unge. Vi tillhandahåller även öppenvårdsuppdrag med kontaktperson/ coach.  

 

  • FaIRO tar främst emot barn och unga i åldern 12-21 år där det finns en social problematik kring NPF-diagnoser, psykisk ohälsa, missbruk och en kriminell livsstil. 

 

  • FaIRO tar emot både  SoL- och LVU-placering.  

 

  • ​FaIRO:s familjehem finns främst i Uppsala län. Familjehemmen har olika familjesammansättning, kompetens och boendemiljö. 

  • FaIRO tillsätter en coach till varje placerad ungdom. Coachen är en förstärkning till placeringen och bildar ett nätverk tillsammans med familjehem och familjehemskonsulent. 

  • FaIRO AB har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

fairo
bottom of page