Familjehemmet är basen i den unges tillvaro. En familjehemsutredning syftar till att bedöma om en familj är lämpad att ha ett uppdrag som familjehem. En familjehemsutredning omfattar flera hembesök, djupintervju och referenstagning. Registerutdrag från följande instanser inhämtas innan familjehemsutredningen påbörjas; Polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Socialtjänsten.

Om ni som familj är intresserade av att ha ett uppdrag som familjehem rekommenderar vi att ni först funderar och tar ställning kring följande;

Stabilitet- Inga större planerade kommande förändringar i livet bör finnas inom närmsta tiden, till exempel: resor, förändring av boendesituation, nytt arbete, utökning av familjen eller liknande.

Tillgänglighet- Flexibilitet och tillgänglighet är en viktig del av familjehemsuppdraget. Det måste finnas känslomässigt utrymme och engagemang. Det krävs också ett tidsutrymme för möten på dagtid med tex Socialtjänst, familjehemskonsulent och nätverk, skola och sjukvård.

Bostad- Familjehemmet måste kunna erbjuda ett eget sovrum till den unge som är fullt möblerat, funktionellt och ombonat.

Ekonomi- En grundläggande ekonomisk stabilitet är viktig. 

Vid ett uppdrag utbetalas ett arvode och en omkostnadsersättning månadsvis. Omkostnadsersättningen är baserad på SKR´s rekommendation och ska täcka de utgifter som tillkommer med en extra person i hushållet så som den unges behov av kläder, veckopeng, telefon, försäkring och fritidsaktiviteter.