GDPR Information

Den 25:e maj 2019 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft. Här kan ni läsa om hur vi på FaIRO kommer att hantera era personuppgifter framöver.

När dina personuppgifter registreras hos oss på FaIRO AB lagras dem  i vårt journalsystem InfoSoc. Med personuppgifter menas t.ex. namn, adress, telefonnummer, mejladress samt personnummer. 
För att fullgöra vårt uppdrag om att erbjuda vård och stöd i enlighet med våra tjänster samt att uppfylla lagens krav om journalföring samt bokföringshantering krävs att vi lagrar relevanta personuppgifter. 
Enligt journallagen måste vi lagra journaluppgifter i minst 5 år efter senaste registrerade besöket.
Enligt bokföringslagen måste uppgifterna sparas i 7 år. 
Om du vill ha dina personuppgifter (personnummer, telefonnummer och/eller mejladress) raderade tidigare än efter 7 års tid får du kontakta oss så ser vi givetvis till att det blir gjort.
Om det finns berättigat intresse kan en journal sparas längre än 7 år.