Vi lägger alltid ner mycket tid och engagemang när vi rekryterar och utreder våra familjehem. När det blir aktuellt med ett uppdrag lägger vi sedan stor vikt på att matcha lämpligt uppdrag till en familj. Familjehemmet är basen i den unges tillvaro. En familjehemsutredning syftar till att bedöma om en familj är lämpad att ha ett uppdrag som familjehem till ett barn eller ungdom. En familjehemsutredning omfattar flera hembesök, djupintervju och referenstagning. Registerutdrag från följande instanser inhämtas innan en eventuell familjehemsutredning påbörjas; Polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och socialtjänsten.

Om ni som familj är intresserade av att ha ett uppdrag som familjehem rekommenderar vi att ni först funderar och tar ställning kring följande;

Stabilitet- Inga större planerade kommande förändringar i livet bör finnas inom närmsta tiden inför placering. Tex. flytt, längre resor, separation/ihopflytt, nytt arbete, graviditet, sjukdom eller liknande. 

Tillgänglighet- Flexibilitet och tillgänglighet är en viktig del av familjehemsuppdraget. Det ska finnas känslomässigt utrymme och engagemang. Det krävs också ett tidsutrymme för möten på dagtid med tex socialtjänst, familjehemskonsulent, skola, sjukvård.

Bostad- Familjehemmet ska kunna erbjuda ett eget sovrum till ungdomen som är fullt möblerat, funktionellt och ombonat.

Ekonomi- En grundläggande stabilitet gällande ekonomi och hälsa i familjen är viktig.

Vid en familjehemsplacering utbetalas ett arvode och en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter som tillkommer med en extra person i hushållet. Omkostnadsersättningen är till för bl.a. barnets/ungdomens behov av kläder, veckopeng, telefon och fritidsaktivitet.